שאל שאלה

שאל את שאלתך:

שאל שאלהאנא הקלד את הסימנים
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.