שלח לחבר

שלח לחבר

חברייך

הטקסט הבא ישלח:

תמצא את הערך בכתובת הבאה:

http://kb.spd.co.il/index.php?action=artikel&cat=2&id=4&artlang=he


אנא הקלד את הסימנים
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.